Szukasz firmy? Szukaj na Yelp.pl albo przejdź do Yelp dla właścicieli firm

Centrum wsparcia

 
How can we help?
Jak mogę dodać nowego kelnera albo jak przypisać stolik kelnerowi na Yelp Reservations?

Należy zaznaczyć, że ta funkcja jest obecnie dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, a wsparcie udzielane jest w języku angielskim.

Zakładka obsługujących (Servers tab) zawiera listę aktywnych i nieaktywnych osób obsługujących. Możesz aktywować nowego obsługującego poprzez przypisanie do niego stolika albo aktywować go później w razie potrzeby. 

Dodawanie nowej osoby obsługującej

Z witryny
  1. Zaloguj się i wybierz swoją lokalizację ze strony Yelp Reservation (Yelp Reservation Dashboard)
  2. Przejdź do zakładki Piętro (Floor) na bocznym pasku i kliknij zakładkę Kelnerzy (Servers) u góry po prawej strony
  3. Kliknij Dodaj kelnera (Add Server)
  4. Wprowadź imię kelnera i wybierz jeden z dostępnych kolorów
  5. Kliknij Zapisz (Save), aby dodać kelnera do listy nieaktywnych kelnerów albo kliknij stoły na piętrze (tables on the floor), aby je przypisać do nowego kelnera i od razu aktywować, następnie kliknij Zapisz (Save)
Z aplikacji na iPad'zie
  1. Wybierz zakładkę Piętro (Floor) na bocznym pasku
  2. Wybierz zakładkę Kelnerzy (Servers) u góry po prawej stronie
  3. Wybierz Dodaj kelnera (Add Server)
  4. Wprowadź imię kelnera i wybierz jeden z dostępnych kolorów
  5. Wybierz Dodaj (Add), aby dodać kelnera do listy nieaktywnych osób obsługujących albo wybierz zakładkę Aktualnie Przypisane (Currently Assigned), aby przypisać stoły z listy i aktywować od razu nowego kelnera, następnie wybierz Zrobione (Done) i Dodaj (Add)
Aby aktywować kelnera później, wybierz nieaktywnego kelnera z zakładki Kelnerzy (Servers) i przypisz im stoły. Możesz też dodać nieaktywnego kelnera do rezerwacji podczas tworzenia rezerwacji w witrynie - pojawią się oni na aktywnej liście zaraz po zaktualizowaniu statusu rezerwacji.