Szukasz firmy? Szukaj na Yelp.pl albo przejdź do Yelp dla właścicieli firm

Centrum wsparcia

 
How can we help?
Jak utworzyć znaczniki dla gości albo rezerwacji?

Należy zaznaczyć, że ta funkcja jest obecnie dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, a wsparcie udzielane jest w języku angielskim.

Znaczniki mogą być dodawane do każdej utworzonej rezerwacji albo gościa, który jest zapisany w księdze gości. Niestandardowy znacznik rezerwacji to np. "urodziny", a niestandardowy znacznik gościa to np. "celebryta". Kiedy zapisujesz gościa w księdze gości to możesz zauważyć, że są już gotowe znaczniki, które można wybrać np. specjalny znacznik statusu, alergia, specjalna dieta.

Znaczniki można dodawać do dowolnej rezerwacji lub gościa zarówno z witryny jak i korzystając z aplikacji na iPad'zie. W przypadku tworzenia niestandardowych znaczników należy to zrobić w witrynie - nie można tworzyć niestandardowych znaczników z aplikacji na iPad'zie.

Tworzenie niestandardowych znaczników

  1. Zaloguj się i wybierz swoją lokalizację ze strony Yelp Reservations (Yelp Reservations Dashboard)
  2. Przejdź do zakładki Konfiguruj (Configure) na bocznym pasku
  3. Kliknij niestandardowe znaczniki u góry strony
  4. Wprowadź znacznik gościa albo rezerwacji, który chcesz dodać i kliknij Dodaj nowy znacznik (Add New Tag)
Znaczniki nie są widoczne dla gości - są prywatne (dla celów biznesowych).